top of page
Serv 6 Top

Quru Tərsanə Xidmətləri

2015-ci ildən “RS Group Design” yüksək ixtisaslı, peşəkar işçi heyəti ilə gəmilərin keyfiyyətli təmirinə zamindir. "RS-Group Design" kiçik və böyük gəmilər üçün quru tərsanə xidmətlərindən istifadə üçün bir sıra subpodratçı şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edir. Gəmilərin optimal yerləşdirilməsi üçün təmir prosesi zamanı istənilən vaxt gəmiləri qaldırıb endirməyə imkan verir.

"RS GROUP DESIGN" MMC olaraq, yeni layihələr həyata keçirərkən sizə davamlı, zəmanətli və səmərəli xidmətlər göstərməyi öz öhdəmizə götürürük.

Əlaqə

bottom of page