top of page
Serv 3 Top

Təmir və Texniki Xidmət

"RS Group Design" şirkəti olaraq biz avtomatika mexanizimlərinin və avadanlıqlarının təmir xidmətlərini göstəririk. Aşağıdakı avtomatika xidmətləri təklif olunur:

- Gəmilərin avtomatik tipli avadanlıqlarının, o cümlədən istilik və tüstüyə həssas cihazların təmiri;

- 1000 kV-a qədər gərginlikli və 1000 volta qədər gərginlikli sabit və dəyişən cərəyanlı elektrik mühərriklərinin təmiri;

- Gəmilərin təhlükəsizliyi barədə xəbərdarlıq sistemlərinin təmiri; - Baş və köməkçi mühərriklərin avtomatikasının təmiri;

"RS GROUP DESIGN" MMC olaraq, yeni layihələr həyata keçirərkən sizə davamlı, zəmanətli və səmərəli xidmətlər göstərməyi öz öhdəmizə götürürük.

Əlaqə

bottom of page